Top Page Key Visual

Numeron T

Introduction

เครื่องนับคัดธนบัตรคุณภาพสูง พร้อมคัดสภาพธนบัตร รุ่น Numeron T เครื่องนับธนบัตร พร้อมคัดสภาพ Numeron T มีการเพิ่มการ ตรวจ จับธนบัตรที่ติดเทปกาว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการคัดสภาพธนบัตรได้เป็นอย่างดี ธนาคารและผู้ปฏิบัติการจัดการเงินสดหลายแห่ง จะไม่นำธนบัตรที่มีเทปกาวติดอยู่มาใช้ เพราะจะทำให้เครื่องอาจเกิดการติดขัดหรือแจมระหว่างการปฏิบัติการแม้แต่ตู้ ATM เครื่อง Numeron T จะสามารถคัดธนบัตรที่ติดเทปกาวออกให้ตกที่ช่อง Stacker เครื่อง Numeron T สามารถใช้เป็นเครื่องคัดสภาพธนบัตรได้แบบพื้นฐาน แต่ไม่มีการคัดความขาวดำ(Soil) ของธนบัตรซึ่งเป็นการคัดสภาพธยบัตรที่ละเอียดมากขึ้น

เครื่องนับธนบัตร พร้อมคัดสภาพ Numeron T เป็นรุ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนในการการคัดนับธนบัตร รวมไปถึง มีการคัดธนบัตรที่มีเทปกาวติดด้วยนอกจากนี้เซ็นเซอร์นี้มีคุณสมบัติในการตรวจจับธนบัตรที่ติดกันหรือที่มีการซ้อนกัน มากกว่าสองฉบับชิ้น ซึ่งพื้นฐานของคุณสมบัติการตรวจของคลื่น Ultrasonic (Ultrasonic measurement).

Features (รายละเอียด)

 • สามารถคัดธนบัตรในลักษณะนับทวนเงินนำฝาก (Deposit processing) 
 • สามารถคัดธนบัตรเพื่อแยกสภาพธนบัตร (Condition Sorting)
 • สามารถคัดแยกธนบัตรที่ปนชนิดราคา, ปนคุณภาพ และสลับทิศทางการวางธนบัตร
 • สามารถนับคัดแยกธนบัตรสกุลต่างๆสูงสุด ได้ 5 สกุล (สกุลเงินสามารถเลือกได้ตามความต้องการ)
 • สามารถคัดแยกคัดธนบัตรสกุลต่างๆ ได้ ( US, EUR, etc )
 • ตรวจสอบธนบัตรปลอมด้วยความแม่นยำ
 • การใช้งานสะดวก เมนูคำสั่งใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ
 • พิมพ์รายงานได้ด้วย Thermal printer
 • สามารถต่อกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น Barcode reader 
 • ง่ายในการดูแลรักษา และในกรณีที่เกิดการแจมของเครื่อง
 • สามารถได้ทั้งทำงานเครื่องเดียวหรือทำงานร่วมกับระบบ Network ได้
 • ง่ายในการปรับปรุงซอฟท์แวร์ของตัวเซนเซอร์สำหรับเครื่อง

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ระบบป้อนธนบัตร  แบบลูกกลิ้งใช้แรงเสียดทาน
 • โหมดการทำงานสามารถเพิ่มโหมดหารทำงานได้ 40โหมด
 • ตรวจธนบัตรปลอมด้วยระบบ Image, Magnetic, UV
 • ความเร็วในการนับ 20ฉบับต่อวินาที
 • อัตราความเร็วตามหลัก72,000ฉบับต่อชั่วโมง 
 • ช่องบรรจุธนบัตร500ฉบับ
 • ช่องรับธนบัตร 200ฉบับ
 • จำนวนช่องรับธนบัตร3 ช่องรับ (2+1reject)
 • หน้าจอแสดงผล  PMI
 • ขนาดกำลังไฟ  100-240V, 50/60 Hz
 • อัตราการกินไฟ วัตต์
 • ขนาดเครื่อง 360x450x512 มม.
 • น้ำหนัก  31กิโลกรัม