Top Page Key Visual

Numeron DU

Introduction

เป็นเครื่องนับธนบัตร พร้อมการคัดสภาพ ที่มีการเพิ่มเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบเงินสกุล USD โดยสำหรับธนบัตรสกุล USD มีการตรวจสอบ ผงน้ำหมึกที่ใช้ในการพิมพ์ธนบัตร และ ตรวจสอบเนื้อกระดาษของธนบัตร ส่วนการตรวจสอบธนบัตรภายใต้แสง Infrared ตรวจสอบสารแม่เหล็กในธนบัตร และการตรวจสอบภายใต้แสง UV เหมาะสำหรับตรวจสอบ เงินสกุล EUR, GBP, CHF เป็นต้น แต่ไม่เพียงพอในการตรวจจับปลอมในสกุลเงิน USD ในส่วนประสิทธิภาพในการตรวจจับปลอมสามารถเชื่อถือได้ เพื่อให้การตรวจจับธนบัตร ปลอมสกุลเงิน USD มีประสิทธิภาพดีมากที่สุด ทางบริษัท G&D จึงได้มีการพัฒนาปรับปรุง เทคโนโลยีระบบเซ็นเซอร์ตลอดเวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับการพัฒนาการของธนบัตรปลอม ที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบัน

Features (รายละเอียด)

 • มีการเพิ่มเซ็นเซอร์พิเศษสำหรับตรวจสอบเงินสกุล USD
 • สามารถคัดแยกธนบัตรที่ปนชนิดราคา, ปนคุณภาพ และสลับทิศทางการวางธนบัตร
 • สามารถนับคัดแยกธนบัตรสกุลต่างๆสูงสุด ได้ 5 สกุล (สกุลเงินสามารถเลือกได้ตามความต้องการ)
 • สามารถคัดแยกคัดธนบัตรสกุลต่างๆ ได้ ( US, EUR, etc )
 • ตรวจสอบธนบัตรปลอมด้วยความแม่นยำ
 • การใช้งานสะดวก เมนูคำสั่งใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ
 • พิมพ์รายงานได้ด้วย Thermal printer
 • สามารถต่อกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน เช่น Barcode reader 
 • ง่ายในการดูแลรักษา และในกรณีที่เกิดการแจมของเครื่อง
 • สามารถได้ทั้งทำงานเครื่องเดียวหรือทำงานร่วมกับระบบ Network ได้
 • ง่ายในการปรับปรุงซอฟท์แวร์ของตัวเซนเซอร์สำหรับเครื่อง

 

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ระบบป้อนธนบัตร  แบบลูกกลิ้งใช้แรงเสียดทาน
 • โหมดการทำงานสามารถเพิ่มโหมดหารทำงานได้ 40โหมด
 • ตรวจธนบัตรปลอมด้วยระบบ Image, Magnetic, UV, USD Detector
 • ความเร็วในการนับ 20ฉบับต่อวินาที
 • อัตราความเร็วตามหลัก72,000ฉบับต่อชั่วโมง 
 • ช่องบรรจุธนบัตร500ฉบับ
 • ช่องรับธนบัตร 200ฉบับ
 • จำนวนช่องรับธนบัตร3 ช่องรับ (2+1reject)
 • หน้าจอแสดงผล  PMI
 • ขนาดกำลังไฟ  100-240V, 50/60 Hz
 • อัตราการกินไฟ วัตต์
 • ขนาดเครื่อง 360x450x512 มม.
 • น้ำหนัก  31กิโลกรัม