Top Page Key Visual

SC-360

Introduction

Features (รายละเอียด)

- Hopper ใส่เหรียญจะเป็นระบบลำเลียงเหรียญโดยอัตโนมัติ

- มีจอแสดงผลแบบ LED สีเขียว 6 หลัก สำหรับแสดงจำนวนเหรียญที่นับ และ batch ที่ตั้งไว

- สามารถตั้ง Batch ไดตั้้งแต่ 1-9,999 สามารถบวกยอดสะสมได้ และสามารถบอกจำนวนรวมทั้งหมด (Grand total)

สะดวกแก่การเคลื่อนย้าย เพราะมีหูหิ้ว และน้ำหนักเบา

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

- ความเร็วในการนับ  :  2,000 เหรียญ/นาที

- โหมดการทำงาน  :  การนับ , สะสมยอด , ตั้งจำนวนนับ 1-9999

- ความจุช่องใส่เหรียญ  :  2,000 เหรียญ (เหรียญชนิดราคา 1 บาท)

- ขนาดเครื่อง  :  10.3” x 14.6” x 12.4”

- น้ำหนักเครื่อง  :  8.4 กิโลกรัม

- ระบบไฟฟ้า  :  110-130/220-240V/60/50Hz (international model)

- อัตรากินไฟ :  40 W