Top Page Key Visual

GCC-10

Introduction

Features (รายละเอียด)

 • สะดวกในการเคลื่อนย้าย เพราะมีหูหิ้วและน้ำหนักเบา
 • จอแสดงผลจะมี 2บรรทัด สำหรับแสดงจำนวนเหรียญที่นับได้และแสดงค่า Batch ที่ตั้งไว้
 • มีปุ่มหมุนเพื่อปรับขนาดตามชนิดราคาของเหรียญ 2 ปุ่มคือปรับความหนา และเส้นผ่านศูนย์กลาง
 • สามารถตั้งจำนวนการนับได้ตั้งแต่ 1-9999 (Batch) เพื่อให้เครื่องหยุดนับตามจำนวนที่ต้องการ
 • มีช่อง Reject สำหรับคัดเหรียญที่ผิดแปลกออกระหว่างการนับได้
 • แสดงยอดการนับเป็นตัวเลขไฟฟ้าจำนวน 5 หลัก

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ความจุของช่องใส่เหรียญ2000เหรียญ
 • ความเร็วในการนับ 1800เหรียญต่อนาที
 • ขนาดความกว้างของเหรียญที่สามารถนับได้ 14-34 มม.
 • ขนาดความหนาของเหรียญที่สามารถนับได้ 1-3.4 มม.
 • หน้าจอแสดงผล LED
 • ขนาดกำลังไฟ  100-240V, 50/60 Hz
 • ขนาดเครื่อง 240x360x185 มม. 
 • น้ำหนัก  9.5กิโลกรัม