Top Page Key Visual

CS-600B

Introduction

Features (รายละเอียด)

 • เครื่องนับพร้อมคัดแยกเหรียญอัตโนมัติสามารถนับและคัดแยกเหรียญสกุลเงินบาทไทยได้ทั้งเหรียญแบบเก่าและใหม่
 • โหมดการนับได้ทั้ง ระบบนับปกติ ระบบนับสะสม และระบบตั้งจำนวนนับ
 • สามารถแสดงมูลค่ายอดนับรวม และมูลค่าของเหรียญแต่ละชนิด
 • สามารถตั้งจำนวนให้นับเหรียญเป็นชนิดต่างๆ ได้ตามต้องการ 1-9999
 • แผงควบคุมมีจอ LED แสดงการตั้งจำนวนนับ 4 หลัก และแสดงผลการนับ 8 หลัก
 • มีข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างนับ (Error Message)
 • สามารถเรียกดูจำนวนเหรียญ, มูลค่ารวม, และชนิดของเหรียญ ได้จากหน้าจอหรือจากเครื่องพิมพ์ได้อย่างละเอียด
 • สามารถนับ-แยกเหรียญได้ทั้งหมด 6 ชนิด 

 

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ความจุของช่องใส่เหรียญ 1000เหรียญ
 • ความเร็วในการนับ 600เหรียญต่อนาที
 • หน้าจอแสดงผล LED
 • ขนาดกำลังไฟ 100-240V, 50/60 Hz
 • ขนาดเครื่อง 280x510x320 มม.
 • น้ำหนัก  16กิโลกรัม