Top Page Key Visual

VC-7500

Introduction

รูปลักษณ์ ที่ทันสมัยจากภายนอกถึงภายใน ตัวเครื่องประกอบด้วยวัสดุคุณภาพและมอเตอร์คุณภาพและระบบสูญญากาศที่ใช้เสียงน้อยกว่าปรกติ จึงทำให้การเดินเครื่องเป็นไปอย่างเงียบและระบบจัดการฝุ่น ได้100%

Features (รายละเอียด)

 • โหมดของการตรวจนับ (Check Mode) สามารถตรวจนับธนบัตรได้ครั้งละ 100 ฉบับ
 • โหมดอิสระ (Free Mode) สามารถนับธนบัตรได้อย่างต่อเนื่อง
 • โหมดกำหนดจำนวน (Batch Mode) สามารถตั้งค่าของการนับธนบัตรได้ตั้งแต่ 1-199
 • โหมดการนับสะสม (Add Mode) สามารถตั้งค่านับสะสมได้
 • มีระบบ Shutter ที่เปิด/ปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันฝุ่นและเก็บเสียง

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

  • ระบบการทำงานเป็นแบบลมดูด
  • ความเร็วในการนับธนบัตรมี 4 ระดับ โดยสูงสุดที่ 100 ฉบับต่อ 4 วินาที
  • หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ จอ LED ประกอบด้วย
  • แสดงจำนวนธนบัตรที่นับได้ 5 ตำแหน่ง
  • แสดงที่กำหนด จำนวน (Batch) อีก 3 ตำแหน่ง
  • ช่องสำหรับจุธนบัตร 200 ฉบับ
  • ระบบไฟฟ้า 110V/60Hz~220V/50Hz
  • ขนาดของตัวเครื่อง 270 x 300 x 790 mm
  • น้ำหนักเครื่อง 31 กิโลกรัม