Top Page Key Visual

VC-1500

Introduction

ขนาดที่กระทัดรัดกว่า และน้ำหนักที่น้อยกว่าแบบตั้งพื้น เหมาะสำหรับพื้นที่การทำงานที่จำกัด พร้อมหน้าจอแสดงผลสามารถหมุนได้ถึง 360 องศา เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้ และตัวเครื่องใช้ระบบ “vacuum pump” จึงทำให้ต่อการนับโดยไม่ต้องดึงแหนบที่มัดตัวแบงค์ มีระบบการนับที่รวดเร็ว อีกทั้งยังใช้เสียงน้อย

Features (รายละเอียด)

 • เครื่องนับธนบัตรแบบลมดูดชนิดตั้งโต๊ะรุ่น VC-1500
 • โหมดของการตรวจนับ (Check Mode) สามารถตรวจนับธนบัตรได้ครั้งละ 100 ฉบับ
 • โหมดอิสระ (Free Mode) สามารถนับธนบัตรได้อย่างต่อเนื่อง
 • โหมดของการตั้งค่า (Batch Mode) สามารถตั้งค่าของการนับธนบัตรได้ตั้งแต่ 1-199
 • โหมดการนับสะสม (Add Mode) สามารถตั้งค่าการนับธนบัตรแบบสะสมได้
 • สามารถปรับความเร็วในการนับได้ 4ระดับ

 

Specification (คุณลักษณะของเครื่อง)

 • ความเร็วในการนับ  100ฉบับต่อ 4 วินาที
 • ช่องบรรจุธนบัตร  200ฉบับ
 • หน้าจอแสดงผล LED
 • ขนาดกำลังไฟ 100-240V, 50/60 Hz
 • ขนาดเครื่อง 270x400x265 มม. 
 • น้ำหนัก  20กิโลกรัม